کارت خرید

در حال حاضر آخرین کد تخفیف h80 است که بر روی هاستهای ویندوز اشتراکی ایران پلنهای برنزی، نقره ای و طلایی اعمال میشود و شامل 80 درصد تخفیف است.

توضیحات قیمت

کارت خرید شما خالی است

زیرمجموعه:   0 ریال
قابل پرداخت :   0 ریال

کد تخفیف دارید؟ اینجا را کلیک کنید


در صورتی که موفق به استفاده از کد تخفیف نشده اید پس از ثبت نام در پنل کابری تیکتی به بخش مالی بزنید

در حال حاضر آخرین کد تخفیف h80 است که بر روی هاستهای ویندوز اشتراکی ایران پلنهای برنزی، نقره ای و طلایی اعمال میشود و شامل 80 درصد تخفیف است.

سفارش دیگر
Secure Transaction  فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.206.168.65) وارد شده است.